லைகா படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் தன் புதிய படத்தைப் பற்றிய அப்டேட் வெளியிட்டுள்ளது.