விமர்சனம்

"மகாராஜா"திரை விமர்சனம்!

வெள்ளி, 14 ஜூன் 2024

"கள்வன்"திரை விமர்சனம்!

புதன், 3 ஏப்ரல் 2024

"ரெபெல்"திரை விமர்சனம்

சனி, 23 மார்ச் 2024

"அமிகோ கேரேஜ்" திரைவிமர்சனம்

திங்கள், 18 மார்ச் 2024

"பிரேமலு"திரை விமர்சனம்

வெள்ளி, 15 மார்ச் 2024