ரிஷபம்-வேலை
இறுதியில் இவர் இறை கருணையால் நினைத்த காரியங்களை வெற்றியோடு முடிப்பார். மக்களின் நடுவில் நற்பெயருடன் இருப்பர். கடவுள் நம்பிக்கையுடன் அனைத்து காரியங்களையும் வெற்றியுடன் முடிப்பார்.

ராசி பலன்கள்