ரிஷபம்-கல்வி
இந்த ராசிகாரர் மறைமுகமாக ஒவ்வொருவரையும் நேசிப்பவர். பரம்பரை விஷயங்களை இணைத்து புதிய பகுதியை உருவாக்குவதில் ஆர்வமுள்ளவர்.

ராசி பலன்கள்