ரிஷபம்-அதிர்ஷ்ட நாள்
இந்த ராசிகாரர்களுக்கு சனி மற்றும் புதன் கிழமை உன்னதமான நாள். இவர்கள் இந்த நாட்களில் எந்த காரியமும் வெற்றி உண்டாகும். பெளர்ணமி தினத்தில் வரும் இந்நாட்களில் எந்த காரியமும் செய்தல் கூடாது.

ராசி பலன்கள்