வேலை வழிகாட்டி

ரூபாய் 43 ஆயிரம் சம்பளத்தில் ஆவின் நிறுவனத்தின் வேலை வாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு சற்றுமுன் வெளியாகியு...