மிதுனம்-தோற்றம்
மிதுன ராசிக்காரர்களின் கைகள் சிறியதாக இருக்கும். சில பெண்களின் கைகள் ஆண்களின் கைகளைப் போன்று இருக்கும். இவர்களது கை விரல்கள் நீண்டு இருக்கும இவர்களது முகத்தில் மச்சம் இருக்கும்.

ராசி பலன்கள்