அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள்

வெள்ளி, 29 செப்டம்பர் 2017 (19:24 IST)
2017ஆ‌ம் ஆ‌ண்டு ஆகஸ்டு மாத‌த்‌தி‌ற்கான எ‌ண் ஜோ‌திட‌ப் பல‌ன்களை ஜோ‌திட ர‌த்னா முனைவ‌ர் க.ப. வி‌த்யாதர‌ண் அவர்கள் தொகு‌த்து அ‌ளி‌த்து‌ள்ளா‌ர்.


 


உங்கள் எண்ணிற்கான பலன்களை தெரிந்துகொள்ள கீழே கிளிக் செய்யவும்....

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 1, 10, 19, 28

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 2, 11, 20, 29

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 3, 12, 21, 30

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 4, 13, 22, 31

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 5, 14, 23

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 6, 15, 24

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 7, 16, 25

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 8, 17, 26

அக்டோபர் மாத எண் ஜோதிடப் பலன்கள் - 9, 18, 27
 

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

தொடர்புடைய செய்திகள்