தனுசு-தோற்றம்
இவர்களுக்கு புதன்கிழமை அதிர்ஷ்ட தினமாகும். ஞாயிற்றுக்கிழமை, திங்கட்கிழமை, செவ்வாய், வியாழன், சனிக்கிழமைகள் இவர்களுக்கு அசுபம்.

ராசி பலன்கள்